Επικοινωνία

Contact

Mr. Jörg Buck

Ευρωπαϊκός Εκπρόσωπος των Διμερών Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων

Γενικός Διευθυντής
Μέλος ΔΣ

Ίταλογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Δρ. Μηχ. Αθανάσιος Κελέμης

Διοργανωτής
Χώρα φιλοξενίας του συνεδρίου

Γενικός Διευθυντής
Μέλος ΔΣ

Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

+30 210 6419020

Write an e-mail