Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Συνεδρίου

  • Πέμπτη, 19.09.2019
  • Παρασκευή, 20.09.2019

Πέμπτη, 19.09.2019

08:15 - 09:00    Εγγραφή & Welcome Coffee  

08:50 - 09:10    Καλωσόρισμα & Εναρκτήρια ομιλία

09:10 - 10:30    #futurechamber – μέρος I  
                         Τα Επιμελητήρια του αύριο

10:30 - 11:00    Coffee Break

11:00 - 12:30   #futurechamber – μέρος IΙ
                        Επιχειρησιακά μοντέλα του αύριο

12:30 - 14:00    Light Lunch

14:00 - 15:30    Ελλάδα: Ιστορίες επιτυχίας
                         (success stories) και προοπτικές

15:30 - 16:00    Coffee Break

16:00 - 17:30    Oxford Style Debate   
                         Το Όραμα της Ευρώπης

 
 

Παρασκευή, 20.09.2019

08:30 - 09:00    Welcome Coffee

09:00 - 09:10    Καλωσόρισμα & Εισαγωγή

09:10 - 10:30    Η Ευρώπη μετά τις εκλογές

10:30 - 11:00    Coffee Break

11:00 - 12:00    Ευρώπη & OBOR (“One Bet, One Road”)

12:00 - 13:00    Γεωστρατηγική για την Ευρώπη

13:00 - 14:30    Light Lunch 

14:30 - 16:00    ΕΥΡΩ και ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική

16:00 - 16:15    Κλείσιμο συνεδρίου